ValenciÓCastellanoEnglish (History)Franšais (Historie)
Administrar

Ajuntament d'AlcÓntera de X˙quer
27/05/2022 08:43


Tauler d'Anuncis - Acords

RESOLUCIË convocat˛ria beques salari
RESOLUCIË de 22 de Juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovaciˇ, Universitats, CiŔncia i Societat Digital, per la qual es convoquen beques salari lligades a la renda per a la realitzaciˇ d'estudis universitaris durant el curs acadŔmic 2019-2020 en les universitats p˙bliques de la Comunitat Valenciana.PUBLICACIË NOMENAMENT TRESORERA MUNICIPAL LEGISLATURA 2015-2019
Per acord plenari de l'Ajuntament d'AlcÓntera de X˙quer de 18 de juny del 2015, ha estat nomenada com a Tresorera Municipal per al periode de la legislatura á2015-2019, la Sra. Lorena Igual Chicˇn, amb inici de les seues funcions a l'endemÓ de l'acord de referŔncia.
La Tresoreria Municipal tÚ la seu a la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'AlcÓntera de X˙quer - Carrer AusiÓs March 2 - 46293 AlcÓntera de X˙quer - TelŔfon de la Tresoreria: 962580402 - Fax de la Tresoreria: 962580679 - correu electr˛nic: axuquer@gva.es.
Nomenament de Tinents d'Alcalde

ANUNCI DE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT D'ALC└NTERA DE X┌QUER

á

Tinc l'honor de fer p˙blic que el Sr. Alcalde-President ha decretat els nomenaments de TINENTS D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT D'ALC└NTERA DE X┌QUER, per resoluciˇ que literalment diu:

á

"DECRET DE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE

A l'AJUNTAMENT D'ALC└NTERA DE X┌QUER

á

D. JULIO AURELIO GARC═A MART═NEZ, Alcalde-President de l'Ajuntament d'AlcÓntera de X˙quer (ValŔncia),En exercici de les atribucions pr˛pies d'aquesta Alcaldia regulades en l'article 21-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del RŔgim Local, que literalment expressa:


"2. Correspon aixÝ mateix a l'Alcalde el nomenament dels Tinents d'Alcalde."


Considerant que de conformitat amb l'article 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, en la redacciˇ donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre "...Els Tinents d'Alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absŔncia o malaltia, a l'Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest entre els membres de la Junta de Govern Local, i on no existeix, d'entre els Regidors...".

Coneguts els antecedents descrits i en exercici de les facultats que em confereix la legislaciˇ vigent, pel present


RESOLC

PRIMER: Atorgar la condiciˇ de Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament d'AlcÓntera de X˙quer, als Regidors que a continuaciˇ es relacionen:

Primer Tinent d'Alcalde: DONYA LORENA IGUAL CHICËN.

Segon Tinent d'Alcalde: DON LUIS SUĐER PENALVA

á

Els Tinents d'Alcalde, de no conferir-se una delegaciˇ expressa, substituiran a la PresidŔncia en els casos d'absŔncia, malaltia o vacant, segons ordre de nomenament, adonant de la seua actuaciˇ al Ple Municipal en la primera sessiˇ que se celebre.

á

SEGON: Comunicar aquest Decret als interessats, fent-los constar que hauran de tenir informada a la PresidŔncia de les seves atribucions com a Alcalde Acctal., no podent en el citat exercici, ni modificar les delegacions efectuades amb anterioritat ni atorgar altres noves.

á

TERCER: Els cessaments i nomenaments efectuats assortiran efectes des de la seva notificaciˇ, sense perjudici de donar compliment al que es disposa en l'article 44 del Reglament d'Organitzaciˇ i Funcionament, fent-se p˙blics en el ButlletÝ Oficial de la ProvÝncia de ValŔncia i donant compte al Ple Municipal.

AixÝ ho ordena i mana i signa l'Alcalde-President, a AlcÓntera de X˙quer, a 13 de juny de 2015. L'ALCALDE ľ PRESIDENT . Davant meu, LA SECRET└RIA Ma Teresa Soler i Tarazona"

á

á

AlcÓntera de X˙quer, a 13 de juny del 2015. DiligŔncie i signe per a publicaciˇ oficial. La SecretÓria, Ma Teresa Soler i Tarazona.

á

- PUBLICACIË AL TAULER D'ANUNCIS OFICIALS DE L'AJUNTAMENT D'ALC└NTERA DE X┌QUERSubvenciˇ als estudiants d'AlcÓntera de X˙quer 2010-2011

Decret: Resoluciˇ Alcaldia 200/2010

Ref. Subvencions 2010

á

Convocat˛ria i bases de la subvenciˇ Ajuda als estudiants matriculats en centres acadŔmics en el curs 2010-2011 , que siguen ve´ns d'AlcÓntera de X˙quer.Decret 151/2010 de delegaciˇ funcions de l'Alcaldia
En data de 12 de juliol del 2010 s'ha resolt delegaciˇ de les funcions de l'Alcaldia en el senyor 1er Tinent d'Alcalde, Vicente Igual Gurrea.

Programes aprovats Fondo Estatal Empleo y Sostenibilidad

El Ministeri de PolÝtica Territorial ha aprovat els segŘents programes a executar en AlcÓntera de X˙quer (inversions i educaciˇ)
« Maig 2022 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31