ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
25/09/2021 20:37


BASES POLICIA LOCAL

· 29/07/2021 11:15
General
EDICTE SOBRE LES BASES ESPECIFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ EN COMISSIÓ DE SERVEIS D'UN LLOC VACANT, RESERVAT A FUNCIONARI DE CARRERA QUE PERTANY AL GRUP C1, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, DENOMINACIÓ: <<POLICÍA LOCAL>>A la plana web de l'Ajuntament de Alcàntera de Xúquer http://alcanteradexuquer.es/ s'han publicat íntegrament les
Bases que regiran el procés de selecció per a la provisió en comissió de serveis d'un lloc vacant, reservat a
funcionari de carrera que pertany al grup C1, escala d'Administració Especial, subescala de serveis especials,
denominació: «Policia Local».

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Es fa constar igualment que els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedisquen, seran
objecte de publicació en la forma establida en les corresponents Bases.

« Setembre 2021 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30