ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
28/10/2021 18:44


ACTE DE CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER

· 11/06/2015 11:38
General

album: ESCUDO2.PNGPUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA 133/2015
DE CONVOCATÒRIA
SESSIÓ CONSTITUTIVA AJUNTAMENT PLE


En exercici de les competències que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Reial decret 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, atribueixen a aquesta Alcaldia,


RESOLC:1º Convocar sessió Constitituva del Ple de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer que tindrà lloc:
Dia: 13 de juny de 2015, dissabte.
Hora: 12:00 hores
Lloc: Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
2º Ordre del dia de la sessió:
Constitució de la Corporació municipal i elecció de l'alcalde.

3º Traslladar la present Resolució als Regidors electes, que hauran de personar-se en aquest acte, d'acord amb la legislació aplicable, proveïts de la següent documentació:

  Acreditació de la seva personalitat

  Credencial expedida al seu favor per la Junta Electoral de Zona, cas que no l'hagués presentat amb anterioritat en Secretaria de l'Ajuntament (art. 195 de la Llei Orgànica Reguladora del Règim Electoral General).

  Acreditació de les declaracions formulades davant la Secretaria de l'Ajuntament, en els impresos que s'han lliurat prèviament, relatives a:

  Causes de possibles incompatibilitats.

  Activitats i Béns.

Alcàntera de Xúquer , a 9 de juny de 2015 L'ALCALDESSA EN FUNCIONS, TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO DAVANT MEU, LA SECRETÀRIA Ma Teresa Soler i Tarazona


Documentació en .zip - enllaç:

https://drive.google.com/file/d/0B3UiskqbIX2rUmNUWDFfa0UtalE/view?usp=sharing

 

 •  

« Agost 2021 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31