ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
19/09/2019 13:40


ELECCIONS MUNICIPALS I AUTONÒMIQUES 24/05/2015

· 02/04/2015 14:50
ELECCIONS CORTS GENERALS 20-12-2015
Edicto de la Junta Electoral Provincial de Valencia sobre locales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de campaña electoral de los municipios de la provincia de Valencia.

Miércoles, 15 de Abril de 2015 - BOP 70

Junta Electoral Provincial de València
Edicte de la Junta Electoral Provincial de València sobre locals i llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta de campanya electoral dels municipis de la província de València.
EDICTE
Havent-se convocat ELECCIONS LOCALS, per Reial decret 233/2015 de 30 de març, i ELECCIONS A CORTS VALENCIANES per Decret 4/2015 de 30 de març, del President de la Generalitat Valenciana, que tindran lloc el pròxim dia 24 de maig, i de conformitat amb l'estipulat en l'article 57.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, adjunt es remet relació dels locals i llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral, amb especificació dels dies i hores en què cadascun siga utilitzable, en les Juntes Electorals de Zona de la Província de València.
València a 11 d'abril de 2015.-El secretari de la Junta Electoral Provincial de València, Teodoro Jesús García Garcìa.
(...)
RELACIÓ DE MUNICIPIS QUE CONSTITUEIXEN LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE XATIVA AMB EXPRESSIÓ DELS LLOCS PER A la CELEBRACIÓ D'ACTES PÚBLICS. ELECCIONS LOCALS I A CORTS VALENCIANES 2.015
(...)
- ALCÀNTERA DE XÚQUER
Locals d'Acte de Campanya Electoral
Casa de la Música, durant tota la campanya electoral, de 17 a 24 hores.

Junta Electoral Provincial de Valencia
Edicto de la Junta Electoral Provincial de Valencia sobre locales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de campaña electoral de los municipios de la provincia de Valencia.
EDICTO
Habiéndose convocado ELECCIONES LOCALES, por Real Decreto 233/2015 de 30 de marzo, y ELECCIONES A CORTES VALENCIANAS por Decreto 4/2015 de 30 de marzo, del President de la Generalitat Valenciana, que tendrán lugar el próximo día 24 de mayo, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 57.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, adjunto se remite relación de los locales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña electoral, con especificación de los días y horas en que cada uno sea utilizable, en las Juntas Electorales de Zona de la Provincia de Valencia.
Valencia a 11 de abril de 2015.-El secretario de la Junta Electoral Provincial de Valencia, Teodoro Jesús García Garcìa.
(...)
RELACIÓN DE MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE XATIVA CON EXPRESIÓN DE LOS LUGARES PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTOS PÚBLICOS. ELECCIONES LOCALES Y A CORTES VALENCIANAS 2.015
(...)
- ALCÀNTERA DE XÚQUER
Locales de Acto de Campaña Electoral
Casa de la Música, durante toda la campaña electoral, de 17 a 24 horas.

*********************************************************************************

Pot descarregar el document de CALENDARI ELECCIONS LOCALS 2015
Enllaç:
https://drive.google.com/file/d/0B3UiskqbIX2rWjJDMTlkSXdKMEU/view?usp=sharing

----------------------------------------------------------------------
 
PERIODE PAGO 2015 - INFORMES PMP

· 01/04/2015 16:10
ECONOMIA MUNICIPAL
Images: imatge economia mpal.jpg

ENLLAÇ A
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT EXERCICI DE 2015 - PMP 2015 MINHAP
https://drive.google.com/folderview?id=0B3UiskqbIX2rfm1pMHM4cVNHNllNOHppTU5TcVFWLV9CNnlZMm
J3VllLNWhUbHV0WU1CZzQ&usp=sharing

SUBVENCIONS APROVADES 1ER TRIMESTRE 2015

· 31/03/2015 15:29
ECONOMIA MUNICIPAL

SUBVENCIONS
Enllaç subvencions aprovades 1er trimestre 2015


https://drive.google.com/open?id=
0B3UiskqbIX2rfmVNcGR3TjF2N1I2NGVIMy1nZFF5NnEtMGx0V3lLNjdk
TDhCUXBHOW42cXc&authuser=0

En memòria per les víctimes de l'accident aeri en els Alps

· 25/03/2015 11:33
General
crespó

DECRET SUSPENSIÓ ACTIVITAT CENTRES EDUCATIUS

· 24/03/2015 13:10
General

album: ESCUDO2_1.PNGDECRET DE L'ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER DE SUSPENSIÓ DE LES ACTIVITATS LECTIVES I DE QUALSEVOL ALTRE CARÀCTER EN TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS D'AQUESTA POBLACIÓ.Sra. TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO, ALCALDESSA PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER (VALÈNCIA)
Atès el risc per a la seguretat pública que em consten pels antecedents transmesos a aquesta Alcaldessa, de risc d'inundacions a la comarca de la Ribera Alta.En ús de les atribucions que m'atorga l'actual redacció del vigent article 21 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, com a presidenta d'aquesta Corporació Local.


DECRETE

PRIMER.- Queden SUSPESES FINS A NOVA ORDRE TOTES LES ACTIVITATS LECTIVES I DE QUALSEVOL ALTRE ORDRE EN TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS D'AQUESTA LOCALITAT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER.

SEGON.- Transmet A l'AUTORITAT AUTONÒMICA EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ aquest decret per a constància de la justificació de la suspensió de les activitats lectives en l'àmbit d'aquesta localitat d'Alcàntera de Xúquer, a través del fax facilitat a aquest efecte : 961964127 – 961964092.

TERCER.- FAIG PÚBLIC OFICIALMENT pels mitjans propis d'aquesta administració local i per la meva ordre el present decret de suspensió d'activitats lectives de qualsevol tipus.


Aquest decret tindrà efecte immediat després de la signatura del mateix, amb el meu segell,


Així ho mane, a Alcàntera de Xúquer a 24 de març de 2015.

L'ALCALDESSA PRESIDENTA                    DAVANT MEU , LA SECRETÀRIA

TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO            MARIA TERESA SOLER i TARAZONA

 

 

 

 

 

 

« Maig 2019 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31