Decret 151/2010 de delegaciˇ funcions de l'Alcaldia
Enviat per secretaria el 12/07/2010 12:19

Decret de delegaciˇ de funcions de l'Alcaldia de lĺAjuntament dĺAlcÓntera de X˙quer-RESOLUCIË 151/2010

á

Des del 14 de juliol del 2010 al 23 de juliol del 2010, ambdˇs dies inclusivament, conforme a l'article 125.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases RŔgim Local i la resta de normes concordants, vinc a resoldre:

1r) Delegar en el senyor Vicente Igual Gurrea, primer tinent d'alcalde, les funcions d'esta Alcaldia, que les assumirÓ en les dates expresades.

2n) La delegaciˇ conferida es comunicarÓ a l'interessat i es compliran els altres trÓmits legals oportuns.

á

AlcÓntera de X˙quer, a 12 de juliol del 2010.

L'Alcaldessa-Presidenta.

á

á

á

á

Teresa Nieves Perucho Blasco

á

á

Davant de mÝ, la secretÓria-interventora

M Teresa Soler i Tarazona.

á