DELEGACIONS EN LES REGIDORES I REGIDORS - DECRET 145/2015
Enviat per secretaria el 23/06/2015 17:57
album: ESCUDO2.PNG

DELEGACIONS EN LES REGIDORES I REGIDORS DE L'AJUNTAMENT D'ALC└NTERA DE X┌QUER - RESOLUCIË ALCALDIA 145/2015

DETALL: AQUESTA ALCALDIA RESOL


PRIMER.- Designar als segŘents regidors i regidores com a titulars de les Regidories, Serveis o └rees que s'indiquen,

á