Convocatoria proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
Enviat per admin el 28/03/2017 10:29Sobre el termini de matrícula per a les proves de la Junta Qualificadora de Valencià, del dia 27 de març al 21 d'abril i del dia 1 a l'11 de setembre. Per a més informació:

http://www.ceice.gva.es/va/web/jqcv/inicio

Notícia AmpliadaSobre el termini de matrícula per a les proves de la Junta Qualificadora de Valencià, del dia 27 de març al 21 d'abril i del dia 1 a l'11 de setembre.

Enguany hi haurà models nous de les proves, adaptats al Marc Europeu Comú de Referència, però només dels nivells A2 (anteriorment Coneixements Orals) i B1 (anteriorment Elemental). Els nivells Mitjà i Superior mantindran l’estructura dels anys anteriors.

Per a més informació:

http://www.ceice.gva.es/va/web/jqcv/inicio