AVALEM JOVES 2018
Enviat per admin el 27/08/2018 14:25

Notícia Ampliada


AVALEM JOVES PLUS 2018
• Contractacions EMCUJU: 1
• Contractacions EMPUJU: 1

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ
Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil
• Subvenció obtinguda: 14.230,44 €
• Nombre de contractes: 1
• Durada del contracte: Des del 06/08/2018 al 05/08/2019
• Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:
• Tècnic/a superior en animació sociocultural: 1 persona

- Organització d’Escoles d’estiu.
- Organització d’activitats infantils per a festes.
- Preparació i desnvolupament d’activitats infantils al llarg de l’any.

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ
Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil
• Subvenció obtinguda: 17.160,12 €
• Nombre de contractes: 1
• Durada del contracte: Des del 24/07/2018 al 23/07/2019
• Tipus de contracte: Contracte per obra o servei

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:
• Peó de neteja viària: 1 persona

- Neteja de carrers.
- Neteja de parcs i jardins.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.
• Direcció general d'Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió
Europea
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langid=es

• UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/index.html