Comissio d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alcntera de Xquer
Enviat per admin el 18/06/2019 10:00
El Ple de l'Ajuntament en sessi ordinria en data 7 de Mar de 2019 va aprovar la creaci de la Comissi d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alcntera de Xquer. Amb la finalitat de poder dur a terme totes les tasques en matria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes a l'Ajuntament d'Alcntera de Xquer, seguint tot all que estableix la Llei Orgnica 3/2007, de 22 de Mar, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i per a promoure el treball en xarxa dins de l'entitat.
Notcia Ampliada
El Ple de l'Ajuntament en sessi ordinria en data 7 de Mar de 2019 va aprovar la creaci de la Comissi d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alcntera de Xquer. Amb la finalitat de poder dur a terme totes les tasques en matria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes a l'Ajuntament d'Alcntera de Xquer, seguint tot all que estableix la Llei Orgnica 3/2007, de 22 de Mar, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i per a promoure el treball en xarxa dins de l'entitat.