Subvenció “IMPULSEM TURISME” 2023

El municipi d’Alcàntera de Xúquer és un dels municipis valencians beneficiaris de les ajudes del Centre de Turisme de la Diputació de València, per a l’impuls de turisme en l’any 2023. Concretament Alcàntera de Xúquer, ha rebut una subvenció per import de 5.995,55 € per a la “INSTAL·LACIÓ DE SENYALITZACIÓ TURÍSTICA A LA ZONA DE BANY «LES PENYETES» …

[+]

Quota Bombers 2023

El municipi d’Alcàntera de Xúquer ha estat beneficiari d’una ajuda per import de 6.857,84 €, atorgada per part de la Diputació de València per al finançament de la quota que les entitats locals de la província, de menys de 20.000 habitants, han d’abonar al Consorci Provincial de Bombers, pels seus servicis en l’exercici 2023.

SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE CAMPANYES DE SALUT PÚBLICA 2023

El municipi d’Alcàntera de Xúquer és un dels municipis valencians beneficiaris de les ajudes de la Diputació de València per a dur a terme campanyes de Salut Pública en matèria de prevenció i foment de salut per a aquest 2023. Concretament Alcàntera de Xúquer, ha rebut una subvenció per import de 1.106,82 € per a …

[+]