REACCIONA 2022 GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

Alcàntera de Xúquer és un dels municipis valencians beneficiaris de les ajudes REACCIONA 2022 de la Diputació de València per a dur a terme actuacions per a la gestió forestal i prevenció d’incendis. La subvenció per import de 12.457,23 € va destinada a l’adquisició de material forestal i a la realització d’actuacions de neteja de …

[+]