SUBVENCIÓ DE FOMENT DEL VALENCIÀ EN L’ÀMBIT MUNICIPAL

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ha concedit una ajuda a l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer, per import de 3.581,60 €, per al foment delvalencià en l’àmbit municipal. Amb esta ajuda s’han retolat en valencià els edificis públics municipals que no disposaven de cap retolació.

Subvenció “IMPULSEM TURISME” 2023

El municipi d’Alcàntera de Xúquer és un dels municipis valencians beneficiaris de les ajudes del Centre de Turisme de la Diputació de València, per a l’impuls de turisme en l’any 2023. Concretament Alcàntera de Xúquer, ha rebut una subvenció per import de 5.995,55 € per a la “INSTAL·LACIÓ DE SENYALITZACIÓ TURÍSTICA A LA ZONA DE BANY «LES PENYETES» …

[+]

Quota Bombers 2023

El municipi d’Alcàntera de Xúquer ha estat beneficiari d’una ajuda per import de 6.857,84 €, atorgada per part de la Diputació de València per al finançament de la quota que les entitats locals de la província, de menys de 20.000 habitants, han d’abonar al Consorci Provincial de Bombers, pels seus servicis en l’exercici 2023.

SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE CAMPANYES DE SALUT PÚBLICA 2023

El municipi d’Alcàntera de Xúquer és un dels municipis valencians beneficiaris de les ajudes de la Diputació de València per a dur a terme campanyes de Salut Pública en matèria de prevenció i foment de salut per a aquest 2023. Concretament Alcàntera de Xúquer, ha rebut una subvenció per import de 1.106,82 € per a …

[+]

PROGRAMA EXPLUS 2023

Expendient EXPLUS/2023/74/46. Programa d’ocupació subvencionat amb 18.839,53 €, per a la contractació d’una persona d’almenys 30 anys d’edat, per a l’ocupació de Conserge. Cartell FSE ajudes EXPLUS 2023 Programa d’incentius a la contractació de persones jóvens per les Entitats Locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Actuació cofinançada pel Fons Social Europeu.

PROGRAMA EMPUJU 2023

Expendient EMPUJU/2023/181/46. Programa d’ocupació subvencionat amb 23.604,35 €, per a la contractació d’una persona jove menor de 30 anys per a l’ocupació d’Administració. Cartell FSE ajudes EMPUJU 2023 Programa d’incentius a la contractació de persones jóvens per les Entitats Locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Actuació cofinançada pel Fons Social Europeu.

AJUDES AL TRANSPORT 2022-2023

cropped-alcantera.png

La Diputació de València i la Presidència de la Generalitat – Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, ha concedit una ajuda per import de 1.901,94 € (Diputació de València) i 11.411,62 € (GVA), amb la finalitat d’establir un servei de transport per als ciutadans i ciutadanes d’Alcàntera de Xúquer.