Concessió Borsa de Cures del Pla Corresponsables 2023

A l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer se li ha concedit una subvenció per import de 11.070,00 € per a borses d’atenció professional per a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys, dintre del Pla Corresponsables 2023.Amb aquesta subvenció es duen a terme activitats amb la finalitat de facilitar la conciliació de les famílies …

[+]

REACCIONA 2022 GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

Alcàntera de Xúquer és un dels municipis valencians beneficiaris de les ajudes REACCIONA 2022 de la Diputació de València per a dur a terme actuacions per a la gestió forestal i prevenció d’incendis. La subvenció per import de 12.457,23 € va destinada a l’adquisició de material forestal i a la realització d’actuacions de neteja de …

[+]

SUBVENCIÓ DE FOMENT DEL VALENCIÀ EN L’ÀMBIT MUNICIPAL

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ha concedit una ajuda a l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer, per import de 3.581,60 €, per al foment delvalencià en l’àmbit municipal. Amb esta ajuda s’han retolat en valencià els edificis públics municipals que no disposaven de cap retolació.

Subvenció “IMPULSEM TURISME” 2023

El municipi d’Alcàntera de Xúquer és un dels municipis valencians beneficiaris de les ajudes del Centre de Turisme de la Diputació de València, per a l’impuls de turisme en l’any 2023. Concretament Alcàntera de Xúquer, ha rebut una subvenció per import de 5.995,55 € per a la “INSTAL·LACIÓ DE SENYALITZACIÓ TURÍSTICA A LA ZONA DE BANY «LES PENYETES» …

[+]

Quota Bombers 2023

El municipi d’Alcàntera de Xúquer ha estat beneficiari d’una ajuda per import de 6.857,84 €, atorgada per part de la Diputació de València per al finançament de la quota que les entitats locals de la província, de menys de 20.000 habitants, han d’abonar al Consorci Provincial de Bombers, pels seus servicis en l’exercici 2023.

SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE CAMPANYES DE SALUT PÚBLICA 2023

El municipi d’Alcàntera de Xúquer és un dels municipis valencians beneficiaris de les ajudes de la Diputació de València per a dur a terme campanyes de Salut Pública en matèria de prevenció i foment de salut per a aquest 2023. Concretament Alcàntera de Xúquer, ha rebut una subvenció per import de 1.106,82 € per a …

[+]

PROGRAMA EXPLUS 2023

Expendient EXPLUS/2023/74/46. Programa d’ocupació subvencionat amb 18.839,53 €, per a la contractació d’una persona d’almenys 30 anys d’edat, per a l’ocupació de Conserge. Cartell FSE ajudes EXPLUS 2023 Programa d’incentius a la contractació de persones jóvens per les Entitats Locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Actuació cofinançada pel Fons Social Europeu.

PROGRAMA EMPUJU 2023

Expendient EMPUJU/2023/181/46. Programa d’ocupació subvencionat amb 23.604,35 €, per a la contractació d’una persona jove menor de 30 anys per a l’ocupació d’Administració. Cartell FSE ajudes EMPUJU 2023 Programa d’incentius a la contractació de persones jóvens per les Entitats Locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Actuació cofinançada pel Fons Social Europeu.