Concessió Borsa de Cures del Pla Corresponsables 2023

A l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer se li ha concedit una subvenció per import de 11.070,00 € per a borses d’atenció professional per a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys, dintre del Pla Corresponsables 2023.
Amb aquesta subvenció es duen a terme activitats amb la finalitat de facilitar la conciliació de les famílies amb filles i fills menors de fins a 16 anys d’edat i també activitats de de formació en corresponsabilitat i cures destinades als homes.