Himno

Alcàntera nostres poble,
del Xúquer i de la Vall.
El camp tot l’any florit
dels agrets i de la flor d’azahar

Este poble pla i senzill
amb orgull hem d’estimar,
treballant amb ilusió
fent-lo més bonic i gran

(Reciclat)
Obrim el cor al record.
Tingem en el pensament
a aquells que ja no estan,
dones hombes i joves també.
Treballant han patit
pel seu poble.
Sempre estaràn presents.

Sempre el demà hem de mirar,
amb esperança i amb voluntat,
amb alegria sempre contents
per este poble que tant volem.

Sempre el demà hem de mirar,
amb esperança i amb voluntat,
amb alegria sempre contents
per este poble que tant volem.

Amb sentimental com a germans,
per la grandeza d’estos camps,
per estes hortes, per esta Vall.

Tots a una veu
al nostres poble
hem de cantar

Alcàntera.

Música: Eduardo Martorell
Letra: Ramón García