Quota Bombers 2023

El municipi d’Alcàntera de Xúquer ha estat beneficiari d’una ajuda per import de 6.857,84 €, atorgada per part de la Diputació de València per al finançament de la quota que les entitats locals de la província, de menys de 20.000 habitants, han d’abonar al Consorci Provincial de Bombers, pels seus servicis en l’exercici 2023.