REACCIONA 2021

Alcàntera de Xúquer és un dels municipis valencians beneficiaris de les ajudes REACCIONA 2021 de la Diputació de València per a dur a terme actuacions per a la millora del cicle integral de l’aigua.

La subvenció per import de 86.193,54 € anirà destinada a la renovació de comptadors e implementació de tele lectura en la xarxa de proveïment d’aigua potable. 💧