Recollida de Residus

Recollida de fem domicialiari

  • S’hauran de depositar els residus en bosses adequades, degudament tancades.
  • Les bosses es depositaran dins dels contenidors correspondets.
  • Queda prohibit depositar deixalles fora dels contenidors.
  • Queda establit que no es traurà el fem abans de les 21:00 hores a l’estiu i de les 20:00 hores a l’hivern,ni tampoc el dia que no hi haja servei de recollida de residus.

Recollida selectiva

  • L’Ajuntament disposa de contenidors específics per a facilitar als ciutadans la recollida selectiva de tots aquells residus sòlids susteptibles de ser reciclats
Contenidors

Recollida de mobles i trastos vells

  • Aquests hauran de depositar-se, al constat dels contenidors de fem, el dia anterior al dia de recollida a partir de les 21:00 hores i es podran traure com a màxim 3m3 de mobles per habitatge.

Ecomòbil

Llista eocmòbil