Recollida de Residus

Reglament de recollida de residus

Recollida de fem domicialiari

 • S’hauran de depositar els residus en bosses adequades, degudament tancades.
 • Les bosses es depositaran dins dels contenidors correspondets.
 • Queda prohibit depositar deixalles fora dels contenidors.
 • Queda establit que no es traurà el fem abans de les 20.00 hores.
 • Perquè la fracció orgànica siga recollida és obligatori l’ús de bosses compostables. (Art. 10 del reglament de recollida de residus).
 • Article 25. Fracció orgànica (Bioresidus):
  Els usuaris del servei estan obligats a entregar la fracció orgànica en el dia, horari, la forma i el lloc que establisca la Mancomunitat.
  Es podrà exigir a l’usuaris el depositar la fracció orgànica en bosses compostables. Aquestes bosses, degudament tancades, es depositaran posteriorment dins dels poals i contenidors corresponents en els dies, en l’horari, llocs i forma expressament assenyalats per a això.

Recollida selectiva

 • L’Ajuntament disposa de contenidors específics per a facilitar als ciutadans la recollida selectiva de tots aquells residus sòlids susteptibles de ser reciclats.
Contenidors

Recollida de mobles i trastos vells

 • Aquests hauran de depositar-se, al constat dels contenidors de fem, el dia anterior al dia de recollida a partir de les 21:00 hores i es podran traure com a màxim 3m3 de mobles per habitatge, prèvia cridada al telèfon del servei 663 258 877.

Ecomòbil

Llista eocmòbil