SUBVENCIÓ DE FOMENT DEL VALENCIÀ EN L’ÀMBIT MUNICIPAL

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ha concedit una ajuda a l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer, per import de 3.581,60 €, per al foment del
valencià en l’àmbit municipal. Amb esta ajuda s’han retolat en valencià els edificis públics municipals que no disposaven de cap retolació.