Telecentre

Què és un telecentre?

Els Telecentres són espais públics dotats amb l’equipament necessari per a disposar d’accés gratuït i de qualitat a internet i a les noves tecnologies.

Què es pot fer en un telecentre?

En un telecentre es por conéixer, aprendre, utilitzar i promoure l’ús d’internet i de les noves tecnologies.

D’aquesta manera, en un Telecentre es pot aprendre a utilitzar un ordinador i diferents programes informàtics, cercar informació per internet, comunicar-nos amb altres persones, realitzar activitats quotidianes  per internet (comprar, cercar treball, realitzar gestions bancàries, etc).

Per això, en els telecentres s’organitzen cursos de formació i s’engeguen projectes i iniciatives amb la finalitat de fomentar l’ús dels mateixos.

De qué dispose en el telecentre?

 • Connexió a internet de banda ampla.
 • Ordinadoirs personals per a navegació i per a l’accés a serveis avançats.
 • Xarxa local sense fil (WLAN). Els ciutadans poden acudir al telecentre i connectar-se a internet gratuïtament amb els seus propis equips portàtils dotats d’una targeta wi-fi.
 • Perifèrics (impresora, escàner).

En els telecentres existeixen responsables, dinamitzadors, etc, per a informar i orientar sobre el funcionament del telecentre, les activitats que es realitzen, els resultats obtinguts, donar transllat de necesitats i propostes de millora, etc.

On està el telecentre d’Alcàntera de Xúquer?

Pots trobar-lo en la segona planta de la Casa de la Música (C/Jaume Primer, nº 40).

Horari

Dilluns a Divendres, de 16:00 a 20:30.

Normes d’ús

 • Els menors de 16 anys, durant l’horari escolar, haurien d’accedir al telecentre acompanyats d’un pare o tutor.
 • Es pendran les mesures necessàries per a garantir el respecte entre els usuaris de manera que en els centres siga possible treballar deguadament sense sorolls ni molèsties causades per altres usuaris.
 • Es garantirà la neteja dels centres i s’equiparan amb papeleres o altrers utensilis necessaris per al seu bon funcionament.
 • No es podrá accedir a pàgines web amb continguts pornogràfics, racistes, xenófobs, sexistes, violents o terroristes.
 • No es podrà instalar en els equips cap tipus de programa o aplicació sense autoriazació dels responsables del centre.
 • L’us indegut dels equips i les modificacions en la configuració haurien de suposar l’expulsió inmediata i definitiva del centre.
 • S’establiran usos prioritaris dels equips del centre.

Qué fer si s’oblida la contrasenya?

Si a un usuari se li olblida la seua contrasenya, en la pantalla d’inici de sessió pot punxar sobre la pregunta “Va oblidar la seua contrasenya?” i accedirà a un a pantalla en la qual se li formularà la pregunta recordatori que el propi usuari va ficar en el moment de donar-se d’alta. Ens trobem amb dos seccions, “Recordar pregunta” i “Canviar contrasenya”. En el primer d’ells introduïm el nostre usuari en la casella “Nom d’usuari”, si és correcte (si existeix) en la secció “Canviar contrasenya” ens apareixerà la pregunta a la cual em de respondre i confirmar la resposta perqué el sistema ens permeta canviar la nostra contrasenya actual (que no recordem) per altra nova. Quan canviem la contrasenya podrem accedir novament amb aquesta nova dada i el nostre nom d’usuari que segurtà sent el mateix.

Què fer si s’oblida el nom d’usuari?

Hem d’acudir al responsable del nostre telecentr, com usuari autoritzat a través del centre de gestió integrat de serveis (CdGIS)podrà sol·licitar el resteig del nostre usuari o gestionar altre tipus d’incidéncies relacionades amb l’accés per usuari i contrasenya. Solament serà necesari el nostre nom, cognoms i DNI.

No servirà donar-nos d’alta amb un altre usuari, doncs al demanar-nos el DNI se’ns llançarà un missatge advertint-nos que no ès possible crear l’usuari associat a aquest DNI perque ja existeix.

Connectar equips itinerants

Un equip itinerat, és un portàtil propietat de l’usuari que duga al telecentre per a conectar-se a la xarxa.

Qualsevol usuari del telecentre por utilitzar el seu propi ordinador portàtil. Sols es necesari que l’ordinador tinga la seua pròpia connexió WI-FI i l’usuari ho mantinga en el ràdio de cobertura del punt d’acces que està proporcionat per la xarxa del àrea local. L’usuari haurà de seleccionar la xarxa sense fil del nom “Internet Rural”, i es conectarà directament a la xarxa d’àrea local del telecentre. El responsable del telecentre t’ajudarà a realitzar tot aquest procés.

Conéctate con tu propio equipo

Com donar d’alta o registar menors d’edat

Cal crear un usuari nou. En la pantalla d’inici a “Crear nou usuari”, hem d’emplenar el formulari amb les dades personals del menor. Sota la secció “Dades personals” hi ha un altra cridada “Identificació” en ella, vam assenyalar la casella d’autorització del tutor i emplenem les dades que se’ns demanen sobre ell, sense oblidar el seu usuari i contrasenya que seran distints als del menor que s’estableixen baix. Després d’açí procedim de la mateixa forma que si es tractara d’un usuari normal.